Bonifazi, E. “Meyerson Phenomenon Around Mastocytoma.”. European Journal of Pediatric Dermatology, vol. 32, no. 1, Jan. 2022, pp. 39-40, doi:10.26326/2281-9649.32.1.2320.