Ingravallo, G. “Fibrolipomatous Hamartoma of the Thoracic Skin.”. European Journal of Pediatric Dermatology, vol. 31, no. 4, Nov. 2021, pp. 233-5, doi:10.26326/2281-9649.31.4.2288.