Ingravallo, G. (2023) “Pigmented trichoblastoma on sebaceous nevus. Review of the literature.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 33(2), pp. 87-90. doi: 10.26326/2281-9649.33.2.2495.