Bonifazi, E. (2022) “Meyerson phenomenon around mastocytoma.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(1), pp. 39-40. doi: 10.26326/2281-9649.32.1.2320.