Ingravallo, G. (2021) “Fibrolipomatous hamartoma of the thoracic skin.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 31(4), pp. 233-5. doi: 10.26326/2281-9649.31.4.2288.