Ingravallo G. 2021. Fibrolipomatous hamartoma of the thoracic skin. Eur. J. Pediat. Dermatol. 31 (4):233-5. 10.26326/2281-9649.31.4.2288.