Bonifazi E. 2016. Graphite skin tattoo. Eur. J. Pediat. Dermatol. 26 (3):186-7. 10.26326/2281-9649.26.3.1265.