Ingravallo, G. 2023. “Pigmented Trichoblastoma on Sebaceous Nevus. Review of the Literature.”. European Journal of Pediatric Dermatology 33 (2):87-90. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.2.2495.