Ingravallo, G. 2021. “Fibrolipomatous Hamartoma of the Thoracic Skin.”. European Journal of Pediatric Dermatology 31 (4):233-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.31.4.2288.