Chieco, P. 2015. “Alopecia Due to Break Dance.”. European Journal of Pediatric Dermatology 25 (4): 254. https://doi.org/10.26326/2281-9649.25.4.1182.