Chieco, P. (2015). Alopecia due to break dance. European Journal of Pediatric Dermatology, 25(4), 254. https://doi.org/10.26326/2281-9649.25.4.1182