(1)
Bonifazi, E. Alopecia areata/Loose Anagen Syndrome. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2022, 32, 68-9.