(1)
Bonifazi, E. Meyerson Phenomenon Around Mastocytoma. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2022, 32, 39-40.