(1)
Ingravallo, G. Fibrolipomatous Hamartoma of the Thoracic Skin. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2021, 31, 233-5.