[1]
Milano, A. 2013. Plexiform neurofibroma in peripheral neurofibromatosis. European Journal of Pediatric Dermatology. 23, 1 (Mar. 2013), 64.