[1]
Bonifazi, E. 2022. A differential diagnosis of melanocytic nevi. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 179-81. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2394.