[1]
Bonifazi, E. 2022. Meyerson phenomenon around mastocytoma. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 1 (Jan. 2022), 39-40. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.1.2320.