[1]
Ingravallo, G. 2021. Fibrolipomatous hamartoma of the thoracic skin. European Journal of Pediatric Dermatology. 31, 4 (Nov. 2021), 233-5. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.31.4.2288.